Clubregels

Clubregels

Goede afspraken maken goede vrienden, daarom enkele evidentn regels om de riten vlot te laten verlopen.


 • Samen uit, samen thuis. We laten niemand achter. Het tempo wordt aangepast aan de groep.


 • De wegcode moet ten allen tijde gerespecteerd worden.


 • Helm is verplicht op alle fietstochten.


 • De parcoursen worden op voorhand meegedeeld via nieuwsbrief en/of social media. Het vooraf vastgelegde parcours wordt ook gereden.


 • Het startuur ligt op zondag tussen 8 en 9 en wordt ook op voorhand gecommuniceerd, dit in functie van de afstand.


 • Een koffiestop wordt ook op voorhand vastgelegd, indien deze is vastgelegd wordt er ook effectief gestopt.


 • Clubkledij wordt aangeraden.


 • Iedereen die wenst te proberen mag 3x meerijden, vanaf de 4de keer wordt er verwacht om aan te sluiten bij de club.


 • Bij het verzamelen registreert iedereen zich met zijn telefoon bij de wegkapitein(s).


 • Wie minstens 14 zondagritten meerijdt krijgt korting op de souper op het einde van het seizoen. Hiervoor worden de registraties gebruikt om dit te verifieren.


 • Bij wangedrag kan het bestuur een lid uitsluiten van de club.